Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Tietosuojaseloste 2.11.2018

 

Rekisterinpitäjä:

Lea Sairanen

lea@leasairanen.fi

 

Kerään henkilötietoja vaalikampanjaani liittyvää kommunikointia varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteena ovat suostumus ja/tai oikeutettu etu.

Henkilötietojasi vastaanottavat

  • Lea Sairanen

Säilytämme henkilötietojasi:

  • sähköpostiarkistossa seitsemän vuoden ajan

Sinulla on seuraavat oikeudet:

  • oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
  • oikeus tietojen oikaisemiseen
  • oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
  • oikeus vastustaa käsittelyä
  • oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)
  • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.